Υπηρεσίες

Παρέχουμε υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε πελάτη που ξεπερνούν την τυπικότητα και εστιάζουν στη ουσία. Έκτος από τα λογιστικά και φοροτεχνικά ζητήματα που έχουν γραφειοκρατικό χαρακτήρα και απαιτούν καλή γνώση και διαρκεί ενημέρωση, παρέχουμε συμβουλές και λύσεις σε θέματα επιχειρηματικής στρατηγικής και χρηματοοικονομικής πολιτικής. Εστιάζουμε στην «ευρύτερη εικόνα» προσπαθώντας να ακολουθήσουμε μια πιο ολιστική προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων.

Λογιστικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα λογιστικών υπηρεσιών που καλύπτει όλες τις ανάγκες μιας επιχείρησης από την ίδρυση, την καθημερινή λειτουργία μέχρι και ενδεχόμενα όπως εκκαθάριση, συγχώνευση ή μεταβίβαση. Η τήρηση των βιβλίων Β’ ή Γ’ κατηγορίας μπορεί να γίνει στα γραφεία μας ή στον χώρο της εταιρίας από κάποιον συνεργάτη. Σε επιχειρήσεις με οργανωμένα λογιστήρια παρέχουμε υποστήριξη και καθοδήγηση ώστε να τηρούνται ορθά οι λογιστικές διαδικασίες, η εργατική νομοθεσία και οι υποχρεώσεις προς το κράτος. Όπου κρίνεται απαραίτητο ή μετά από απαίτηση του πελάτη συντάσσονται reports, μελέτες ή μηνιαίες καταστάσεις για την καλύτερη παρακολούθηση της επιχείρησης.

Συνοπτικά, οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι εξής:

 1. Οργάνωση, εποπτεία και ενημέρωση Λογιστηρίων
 2. Παρακολούθηση αποθηκών, σχεδιασμός κοστολόγησης.
 3. Παρακολούθηση και ενημέρωση μισθοδοσίας σύμφωνα με τις τελευταίες διατάξεις τις εργατικής νομοθεσίας.
 4. Σύνταξη καταστατικών ιδρύσεως, μεταβολής και διάλυσης.
 5. Υποστήριξη σε φορολογικούς ελέγχους από τις ΔΟΥ, ΠΕΚ, ΔΕΚ, ΥΠΕΕ
 6. Μετατροπές πάσης φύσεως εταιρειών σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ. 1297/72, ή με το Ν.Δ. 2166/93 όπως ισχύουν σήμερα.
 7. Υπηρεσίες εκπαίδευσης

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον είναι δύσκολο για τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες να ακολουθούν τις εξελίξεις. Οι απαιτήσεις των φορολογικών νόμων και διατάξεων έχουν αυξηθεί με αποτέλεσμα η ανάγκη για φοροτεχνική υποστήριξη να είναι μονόδρομος μιας και η παράληψη ή αμέλεια μίας λεπτομέρειας μπορεί να οδηγήσει σε τεράστια πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Εκτός από τις διάφορες φορολογικές δηλώσεις και καταστάσεις (μηνιαίες, ετήσιες κτλ.) που συντάσσουμε για τους πελάτες μας, παρέχουμε έναν ολοκληρωμένο φορολογικό σχεδιασμό και ανάπτυξη στρατηγικής με γνώμονα το συμφέρων και την εικόνα του πελάτη.   

 1. Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία
 2. Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων
 3. Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση
 4. Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων
 5. Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
 6. Φορολογικές Υπηρεσίες διαγνωστικού ελέγχου της εταιρείας σας (Tax Due Diligence).
 7. Υποστήριξη αλλοδαπών εταιρειών και κατοίκων εξωτερικού
 8. Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων σε μια επιχείρηση είναι μια σύνθετη διαδικασία που συνδυάζει πολλούς παράγοντες γνώσης και εμπειρίας. Αντίστοιχα, όπως ένας τεχνίτης κουβαλάει μαζί του μία εργαλειοθήκη από την οποία μπορεί να βγάλει το κατάλληλο εργαλείο για να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει σε οποιονδήποτε χώρο, έτσι και ο επιχειρηματικός σύμβουλος έχει μία εργαλειοθήκη, που αποτελείται από τεχνικές και γνώσεις οι οποίες μπορούν να λύσουν ένα μεγάλο εύρος προβλημάτων, είτε αυτά έχουν λειτουργικό, οργανωτικό ή οικονομικό χαρακτήρα.

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων κάνει μια συνεχή προσπάθεια να οργανώσει και να βελτιώσει την λειτουργία των επιμέρους δραστηριοτήτων και τμημάτων τους. Οι πωλήσεις – marketing, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η γραμμή παραγωγής, τα χρηματοοικονομικά και η έρευνα με το πέρασμα του χρόνου λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, με αυτό τον τρόπο η επιχείρηση πλησιάζει στην επίτευξη ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Σε αυτό το κρίσιμο, για κάθε επιχείρηση σημείο, γίνετε κατανοητή η ανάγκη για έναν εξωτερικό σύμβουλο που μέσα από την εμπειρία του, την ακαδημαϊκή του γνώση και την δυνατότητα να διεξάγει επιχειρηματική έρευνα, μπορεί να δώσει κομβικές κατεύθυνσης και λύσεις ώστε η επίτευξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος να είναι ταχύτερη και πιο αποτελεσματική.

Η παρούσα κατάσταση της οικονομίας αφήνει λίγα περιθώρια ανάπτυξης, είναι πλέον αποδεκτό ότι πρωταρχικός σκοπός για πολλές επιχειρήσεις είναι η επιβίωση. Λόγω της πρωτοφανούς, για τα Ελληνικά δεδομένα, κατάστασης αρκετές επιχειρήσεις βρίσκεται ανήμπορες να αντιδράσουν στα σημεία των καιρών. Παρόλα αυτά υπάρχουν τρόποι και λύσεις να αποφύγουμε την πτώχευση, όπως η εξωστρέφεια, η αλλαγή κατεύθυνσης και η συρρίκνωση σε ένα βιώσιμο μέγεθος. Η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει μελετήσει ενδελεχώς τις δυνατότητες αυτές λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κατάστασης τα τελευταία 3 χρόνια, και έχει δημιουργήσει μοντέλα και τεχνικές που έχουν εφαρμοστεί από πολλές μεγάλες επιχειρήσεις για να αποφύγουν μέρος των συνεπειών. Με την βοήθεια μας μπορείτε να εκμεταλλευτείτε όλες αυτές τις δυνατότητες.

Ενδεικτικά:
 • Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
 • Προϋπολογισμοί
 • Κατάρτιση & Έλεγχος Χρηματοροών
 • Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη μείωση του κόστους λειτουργίας
 • Συμβουλές ανάπτυξης & Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων (CRM, ERP)
 • Συμβουλευτική σε συγχωνεύσεις απορροφήσεις ή απόσχιση κλάδου

Διαχείριση Μισθοδοσίας

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρα στελέχη και εξωτερικούς συνεργάτες (εργατολόγους, δικηγόρους κ.α) οι οποίοι έχουν βαθιά γνώση του αντικειμένου και είναι σε θέση  να υποστηρίξουν και τα πλέον απαιτητικά project σας. Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας που προσφέρομε μπορούν να παρέχονται στην έδρα του πελάτη ή στα γραφεία μας.

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες διαχείρισης μισθοδοσίας:

 1. Συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων για τον Μηνιαίο υπολογισμό της μισθοδοσίας
 2. Δημιουργία και αποστολή αρχείου στην τράπεζα για την κατάθεση των μισθών στους προσωπικούς λογαριασμούς των εργαζομένων σας
 3. Εργασίες διαχείρισης προσωπικού στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ΕΡΓΑΝΗ, ΕΦΚΑ, ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ
 4. Εκπροσώπηση της εταιρείας σας στο ΣΕΠΕ και έναντι οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας
 5. Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας τρέχουσας ή επόμενης χρήσης

Επικοινωνία

Address Location

Αβέρωφ 4 - Τ.Κ. 65403 - Καβάλα

Address Location

info@pap-ba.gr

Address Location

2510 225 010

Address Location

6937 130 048

Address Location

6944 359 989

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας