Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον είναι δύσκολο για τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες να ακολουθούν τις εξελίξεις. Οι απαιτήσεις των φορολογικών νόμων και διατάξεων έχουν αυξηθεί με αποτέλεσμα η ανάγκη για φοροτεχνική υποστήριξη να είναι μονόδρομος μιας και η παράληψη ή αμέλεια μίας λεπτομέρειας μπορεί να οδηγήσει σε τεράστια πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Εκτός από τις διάφορες φορολογικές δηλώσεις και καταστάσεις (μηνιαίες, ετήσιες κτλ.) που συντάσσουμε για τους πελάτες μας, παρέχουμε έναν ολοκληρωμένο φορολογικό σχεδιασμό και ανάπτυξη στρατηγικής με γνώμονα το συμφέρων και την εικόνα του πελάτη.

Φοροτεχνική υποστήριξη

Φοροτεχνική υποστήριξη

Υποστήριξη και έλεγχος εναρμόνισης με τη φορολογική νομοθεσία

Φορολογικές δηλώσεις

Φορολογικές δηλώσεις

Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος

Tax Due Diligence

Tax Due Diligence

Φορολογικές υπηρεσίες διαγνωστικού ελέγχου της εταιρείας σας.

Φορολογικές συμβουλές

Φορολογικές συμβουλές

Σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο δραστηριότητας

Πρόβλεψη φόρων

Πρόβλεψη φόρων

Για την ορθότερη λήψη αποφάσεων και διαχείριση της ρευστότητας

Ακίνητη περιουσία

Ακίνητη περιουσία

Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων

Υποστήριξη αλλοδαπών

Υποστήριξη αλλοδαπών

Πλήρης υποστήριξη αλλοδαπών εταιρειών και κατοίκων του εξωτερικού

Φορολογικά ευεργετήματα

Φορολογικά ευεργετήματα

Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι

Θέλετε να συνεργαστούμε;

Επικοινωνία

Address Location

Αβέρωφ 4 - Τ.Κ. 65403 - Καβάλα

Address Location

info@pap-ba.gr

Address Location

2510 225 010

Address Location

6937 130 048

Address Location

6944 359 989

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας