Λογιστικές Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα λογιστικών υπηρεσιών που καλύπτει όλες τις ανάγκες μιας επιχείρησης από την ίδρυση, την καθημερινή λειτουργία μέχρι και ενδεχόμενα όπως εκκαθάριση, συγχώνευση ή μεταβίβαση. Η τήρηση των βιβλίων Β’ ή Γ’ κατηγορίας μπορεί να γίνει στα γραφεία μας ή στον χώρο της εταιρίας από κάποιον συνεργάτη. Σε επιχειρήσεις με οργανωμένα λογιστήρια παρέχουμε υποστήριξη και καθοδήγηση ώστε να τηρούνται ορθά οι λογιστικές διαδικασίες, η εργατική νομοθεσία και οι υποχρεώσεις προς το κράτος. Όπου κρίνεται απαραίτητο ή μετά από απαίτηση του πελάτη συντάσσονται reports, μελέτες ή μηνιαίες καταστάσεις για την καλύτερη παρακολούθηση της επιχείρησης.

Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων

Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων

Οργάνωση, εποπτεία και ενημέρωση Λογιστηρίων

Εκπροσώπηση σε υπηρεσίες

Εκπροσώπηση σε υπηρεσίες

Δ.Ο.Υ - Ι.Κ.Α - Ο.Α.Ε.Δ - Ε.Φ.Κ.Α - ΓΕΜΗ - Δ/νση Εμπορίου κτλ

Υπηρεσίες εκπαίδευσης

Υπηρεσίες εκπαίδευσης

Ολοκληρωμένη εκπαίδευση εσωτερικών λογιστών

Οικονομικές Καταστάσεις

Οικονομικές Καταστάσεις

Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα ΕΛΠ

Υποστήριξη ελέγχων

Υποστήριξη ελέγχων

Πλήρης υποστήριξη ελέγχων από ΔΟΥ, ΠΕΚ, ΔΕΚ, ΥΠΕΕ

Ιδρύσεις - Μετατροπές

Ιδρύσεις - Μετατροπές

Πάσης φύσεως, αλλοδαπών - θυγατρικών και υποκαταστημάτων

Απομακρυσμένη Υποστήριξη

Απομακρυσμένη Υποστήριξη

Παροχή υπηρεσιών και πληροφόρησης άμεσα, χωρίς φραγμούς

Κοστολόγηση

Κοστολόγηση

Πλήρης σχεδιασμός κοστολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών

Θέλετε να συνεργαστούμε;

Επικοινωνία

Address Location

Αβέρωφ 4 - Τ.Κ. 65403 - Καβάλα

Address Location

info@pap-ba.gr

Address Location

2510 225 010

Address Location

6937 130 048

Address Location

6944 359 989

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας