Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων σε μια επιχείρηση είναι μια σύνθετη διαδικασία που συνδυάζει πολλούς παράγοντες γνώσης και εμπειρίας. Αντίστοιχα, όπως ένας τεχνίτης κουβαλάει μαζί του μία εργαλειοθήκη από την οποία μπορεί να βγάλει το κατάλληλο εργαλείο για να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει σε οποιονδήποτε χώρο, έτσι και ο επιχειρηματικός σύμβουλος έχει μία εργαλειοθήκη, που αποτελείται από τεχνικές και γνώσεις οι οποίες μπορούν να λύσουν ένα μεγάλο εύρος προβλημάτων, είτε αυτά έχουν λειτουργικό, οργανωτικό ή οικονομικό χαρακτήρα.

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων κάνει μια συνεχή προσπάθεια να οργανώσει και να βελτιώσει την λειτουργία των επιμέρους δραστηριοτήτων και τμημάτων τους. Οι πωλήσεις – marketing, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η γραμμή παραγωγής, τα χρηματοοικονομικά και η έρευνα με το πέρασμα του χρόνου λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, με αυτό τον τρόπο η επιχείρηση πλησιάζει στην επίτευξη ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Σε αυτό το κρίσιμο, για κάθε επιχείρηση σημείο, γίνετε κατανοητή η ανάγκη για έναν εξωτερικό σύμβουλο που μέσα από την εμπειρία του, την ακαδημαϊκή του γνώση και την δυνατότητα να διεξάγει επιχειρηματική έρευνα, μπορεί να δώσει κομβικές κατεύθυνσης και λύσεις ώστε η επίτευξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος να είναι ταχύτερη και πιο αποτελεσματική.

 

Επιχειρησιακός σχεδιασμός

Επιχειρησιακός σχεδιασμός

Προσαρμοσμένος στις ανάγκες της κάθε εταιρείας

Προϋπολογισμοί

Προϋπολογισμοί

Λειτουργικοί και Χρηματοοικονομικοί προϋπολογισμοί

Μοντέλα Χρηματοδότησης

Μοντέλα Χρηματοδότησης

Ανεύρεση οικονομικών πόρων και κεφαλαίων

Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου

Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου

Ανάπτυξη συστημάτων και μοντέλων ελέγχου

MIS Reporting

MIS Reporting

Απαραίτητο εργαλείο για την λήψη αποφάσεων

Συμβουλευτική πληροφοριακών συστημάτων

Συμβουλευτική πληροφοριακών συστημάτων

Η σωστή μηχανοργάνωση οδηγεί σε έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση

Αναπτυξιακά προγράμματα

Αναπτυξιακά προγράμματα

Χρηματοδότηση από αναπτυξιακούς νόμους και ΕΣΠΑ

Συγχωνεύσεις, απορροφήσεις ή απόσχιση κλάδου

Συγχωνεύσεις, απορροφήσεις ή απόσχιση κλάδου

Πτωχεύσεις, εκκαθαρίσεις και άλλες εργασίες

Θέλετε να συνεργαστούμε;

Επικοινωνία

Address Location

Αβέρωφ 4 - Τ.Κ. 65403 - Καβάλα

Address Location

info@pap-ba.gr

Address Location

2510 225 010

Address Location

6937 130 048

Address Location

6944 359 989

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας