Πλοήγηση

Πηγές χρηματοδότησης

.

capital

 

Επιλέξτε τη κατάλληλη χρηματοδότηση κατά την έναρξη

 

 

Εισαγωγή

 

 

Κάθε νέα επιχείρηση χρειάζεται χρήματα κατά το ξεκίνημά της. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων θα χρειαστεί να αγοράσει εξοπλισμό, να διαμορφώσει τον χώρο εργασίας και να καλύψει το κόστος εμπορευμάτων - όλα αυτά πριν γίνει καν η πρώτη πώληση. Στη συνέχεια, όταν ξεκινήσετε να εμπορεύεστε, θα χρειάζεστε μετρητά για να πληρώνετε τους λογαριασμούς και για να καταστήσετε  βιώσιμη την λειτουργία της επιχείρησής σας.

 

Υπάρχουν διάφορες επιλογές χρηματοδότησης κατά το ξεκίνημα μίας επιχείρησης, η επιλογή που καλύπτουν τις ανάγκες σας είναι απαραίτητη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δικά σας χρήματα, να πάρετε κάποιο δάνειο από τράπεζες, από την οικογένειά σας, από φίλους ή ακόμα και να προσελκύσετε ξένους επενδυτές. Επιχορηγήσεις αλλά και κρατική υποστήριξη μπορεί επίσης να είναι διαθέσιμες.

 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό αυτών των εναλλακτικών, ανάλογα με τις ανάγκες τους αλλά και τις συνθήκες που επικρατούν.

 

 

Αυτός ο οδηγός εξετάζει το πώς θα υπολογίσετε πόσα χρήματα χρειάζεστε, τις καλύτερες επιλογές χρηματοδότησης για την επιχείρησή σας και τέλος τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.

 

 

Υπολογίστε τις οικονομικές σας ανάγκες

 

 

Στο ξεκίνημα της επιχείρησής σας, θα πρέπει να ετοιμάσετε ένα businessplan. Αυτό καθορίζει το πως σκοπεύετε να λειτουργήσετε την επιχείρησή σας και συμπεριλαμβάνει βασικές οικονομικές προβλέψεις. Οι προβλέψεις αυτές θα σας βοηθήσουν να καθορίσετε πόσα χρήματα θα χρειαστούν για την έναρξη της επιχείρησής σας, για ποιο λόγο θα τα χρειαστείτε και τέλος πότε θα χρειαστείτε τα χρήματα αυτά.

 

Ο καλός σχεδιασμός θα σας διευκολύνει να συγκεντρώσετε το απαιτούμενο χρηματικό ποσό. Χρησιμοποιήστε το businessplan σας για να εξηγήσετε  την επιχείρησή σας στις τράπεζες και σε άλλες πιθανές πηγές χρηματοδότησης. Ένα καλό σχέδιο βοηθά να πείσετε τους επενδυτές, ότι ξέρετε τι κάνετε και ότι αξίζει να ρισκάρουν τα χρήματα τους υποστηρίζοντας σας.

 

Πόσα χρήματα θα χρειαστείτε – και πότε;

 

 

Είναισημαντικόνα έχετε μια ακριβή ιδέα των οικονομικών αναγκών σας. Μόλις υπολογίσετε το ποσό που θα χρειαστείτε για να καλύψετε τις πρώτες δαπάνες για την έναρξη της επιχείρησης σας, θα πρέπει επίσης να συνυπολογίσετε τα λειτουργικά σας έξοδα. Είναι πιθανό οι πελάτες σας να μην σας πληρώνουν αμέσως – αλλά εσείς θα πρέπει να συνεχίσετε να πληρώνετε όλους τους λογαριασμούς σας για να παραμείνετε σε λειτουργία. Είναι ζωτικής σημασίας να προνοήσετε να έχετε επαρκή κεφάλαια για την κάλυψη των προβλεπόμενων δαπανών σας για ένα εξάμηνο, το λιγότερο.

 

 

Εξετάστε τις ανάγκες σας

 

 

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να βεβαιωθείτε, ότι έχετε λάβει υπόψη σας, πόσα χρήματα χρειάζεστε για να ζήσετε. Στα αρχικά στάδια, μια νέα επιχείρηση, είναι απίθανο να “βγάζει” αρκετά χρήματα για να καλύψετε τις προσωπικές σας ανάγκες.

 

Επιλέξτε την καλύτερη οικονομική λύση

 

 

Το είδος της χρηματοδότησης που θα επιλέξετε θα εξαρτηθεί από το είδος της επιχείρησης που ξεκινάτε, πόσα χρήματα θα χρειαστείτε και γιατί θα τα χρησιμοποιήσετε.

 

 • Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τις δικές τους αποταμιεύσεις ή προσωπικά δάνεια, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν την επιχείρησή τους. Αυτό μπορεί να είναι η μόνη σας επιλογή αν δεν μπορέσετε να πείσετε κάποιον άλλο να σας δανείσει χρήματα ή να επενδύσει στην επιχείρησή σας.

 

 • Οικογένεια και φίλοι, μπορούν να σας στηρίξουν. Ωστόσο θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι θα χάσουν τα λεφτά τους, στην περίπτωση που η επιχείρησή σας αποτύχει.

 

 • Εάν έχετε ένα αξιόπιστο business plan, ενδέχεται να μπορέσετε να δανειστείτε από κάποια τράπεζα. Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν λογαριασμούς υπερανάληψης (overdraft) για να καλύψουν τις καθημερινές δανειακές τους ανάγκες καθώς και για την διαχείριση των ταμειακών ροών, δάνεια χρησιμοποιούνται για την χρηματοδότηση μεγάλων αγορών, όπως για παράδειγμα ο εξοπλισμός. Αν ενδέχεται η επιχείρησή σας να έχει μεγάλες διακυμάνσεις στις ταμειακές της ροές, είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρετε με σαφήνεια στην τράπεζά σας ώστε να μπορέσετε να σχεδιάσετε μια υπερανάληψη.

 

 • Μια μεγαλύτερη επιχείρηση με καλές προοπτικές θα μπορούσε να προσελκύσει ξένους επενδυτές.

 

 • Μπορεί να πληρείται τις προϋποθέσεις για κάποια επιχορήγηση, αν για παράδειγμα ανοίξετε μια επιχείρηση σε κάποια υποβαθμισμένη περιοχή.

 

 • Εάν στήσετε την επιχείρησή σας σε μια υποβαθμισμένη περιοχή, ή σε ένα τομέα που δεν καλύπτετε συνήθως από τους συνήθεις δανειστές, ίσως  να είστε σε θέση να προσελκύσετε χρηματοδότηση από κάποιο ίδρυμα κοινοτικής αναπτυξιακής χρηματοδότησης. Εναλλακτικά, μπορεί να βρείτε υποστήριξη από άλλες επιχειρήσεις του τομέα σας.

 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ένα μείγμα πόρων χρηματοδότησης. Για παράδειγμα, μπορείτε να επενδύσετε δικά σας χρήματα στην έρευνα αγοράς, να προσφύγετε σε εξωτερικούς επενδυτές για να μοιραστείτε το ρίσκο και να δανειστείτε από την Τράπεζα για την αγορά εξοπλισμού και των μηχανημάτων.

 

Χρησιμοποιήστε τα δικά σας χρήματα για το στήσιμο της επιχείρησής σας

 

 

Ξεκινώντας μια νέα επιχείρηση, είναι πιθανό να την χρηματοδοτήσετε ως ενός σημείου με δικά σας χρήματα. Είναι συνήθως δύσκολο να δανειστείτε από κάποια τράπεζα ή να προσελκύσετε άλλους επενδυτές, αν δεν επενδύσετε και κάποια δικά σας χρήματα.

 

Ο ευκολότερος τρόπος για να παρέχετε τη δική σας χρηματοδότηση είναι να έχετε διαθέσιμα, για τον σκοπό αυτό, χρήματα στην άκρη. Σε περίπτωση που δεν έχετε, θα πρέπει να σκεφτείτε άλλες πιθανές λύσεις, όπως:

 

 • να υποθηκεύσετε περιουσιακά σας στοιχεία

 

 • να λάβετε προσωπικό δάνειο

 

 • παίρνοντας ένα μη εγγυημένο δάνειο, ή δανεισμό από πιστωτικές κάρτες

 

 • πώληση περιουσιακών στοιχείων

 

Θα πρέπει να το σκεφτείτε πολύ καλά προτού δανειστείτε χρήματα για να χρηματοδοτήσετε την επιχείρησή σας και η χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι αντίστοιχη των αναγκών σας. Για παράδειγμα, η χρησιμοποίηση πιστωτικών καρτών για τις μακροπρόθεσμες δαπάνες σας μπορεί να αποβεί καταστροφικά ακριβή, ενώ κάποια δάνεια μπορεί να είναι άκαμπτα – μπορεί να καταλήξετε να πληρώνετε τόκους για πολλά χρόνια.

 

Μην ανοίγεστε υπερβολικά. Αν δανειστείτε πολύ, μπορεί να μην έχετε αρκετά χρήματα για την κάλυψη του κόστους διαβίωσής σας, ενώ η επιχείρησή σας προχώρα. Θα πρέπει επίσης να προνοήσετε και να έχετε κάποια χρήματα στην άκρη για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Κάτι τέτοιο θα σας βοηθήσει να αντεπεξέλθετε σε μια δύσκολη περίοδο.

 

Πλεονεκτήματα

 

 

Αυτοχρηματοδοτώντας την επιχείρησή σας, έχετε τον έλεγχο των πραγμάτων, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, από ότι με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο χρηματοδότησης. Εξωτερικοί επενδυτές ή δανειστές μπορεί να αποφασίσουν να αποσύρουν την υποστήριξή τους ανά πάσα στιγμή και οι περισσότεροι θα περιμένουν μια καλή απόδοση της επένδυσής τους, υπό την μορφή τόκων, μετοχών ή μερισμάτων.

 

Μειονεκτήματά

 

Πρέπει να είστε ενήμεροι για τους κινδύνους. Σε περίπτωση αποτυχίας της επιχειρηματικής σας κίνησης, κινδυνεύετε να χάσετε το σπίτι ή άλλα περιουσιακά σας στοιχεία. Και μόνο γνωρίζοντας τα ποσά που έχετε δανειστεί, μπορεί να βρεθείτε κάτω από μεγάλη πίεση, τόσο εσείς όσο και η οικογένειά σας.

 

Είναι καλή ιδέα να συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό σύμβουλο επιχειρήσεων ώστε να σας κατευθύνει στην κατάλληλη απόφαση αξιολογώντας τα ρίσκα.

 

Χρηματοδοτηθείτε από φίλους και συγγενείς

 

 

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε οι ίδιοι το απαραίτητο κεφάλαιο, προκειμένου να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας, αναζητήστε το σε φίλους και σε συγγενείς σας, μπορεί να είναι διατεθειμένοι να σας βοηθήσουν. Μπορεί να σας δανείσουν χρήματα ή να επενδύσουν στην επιχείρησή σας, αγοράζοντας πχ μετοχές.

 

Θα πρέπει να παρέχετε στους πιθανούς επενδυτές ένα ενημερωμένο business plan. Κάτι τέτοιο θα  βοηθήσει, καταδεικνύοντας τον τρόπο που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τα χρήματά τους καθώς και τα μακροπρόθεσμα σχέδιά σας για την επιχείρησή. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να έχετε μια γραπτή συμφωνία η οποία θα καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων  των τόκων και των όρων αποπληρωμής. Αυτό θα βοηθήσει στην αποφυγή παρεξηγήσεων.

 

Μπορεί επίσης να υπάρχουν και φορολογικές επιπτώσεις τόσο για εσάς όσο και για την οικογένειά σας, ειδικά σε έντοκα δάνεια που θα πρέπει αν συζητήσετε με κάποιον ειδικό.

 

Πλεονεκτήματα

 

 

 • Συγγενείς και φίλοι μπορεί να είναι πιο πρόθυμοι να σας δανείσουν χρήματα απ' ότι μια τράπεζα, ιδιαίτερα, σε περίπτωση που δεν μπορείτε να παρέχετε κάποια εγγύηση για το δάνειο.

 

 • Συγγενείς και φίλοι μπορεί να σας προσφέρουν κάλους όρους δανεισμού πχ χωρίς τόκους.

 

 • Αν μπορέσετε να συγκεντρώσετε μέρος των απαιτούμενων χρημάτων από δικούς σας πόρους ή από φίλους και συγγενείς, θα είναι πιο εύκολο να λάβετε επιπλέον χρηματοδότηση από την τράπεζα.

 

Μειονεκτήματα

 

 

 • Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί. Η πίεση μπορεί να είναι μεγάλη, ιδιαίτερα αν η επιχείρησή σας αρχίσει να  αντιμετωπίζει δυσκολίες και υπάρχει το ρίσκο οι φίλοι ή  οι συγγενείς σας να χάσουν τα λεφτά τους.

 

 • Να θυμάστε ότι και αυτοί θα ανησυχούν για τα χρήματα που σας δάνεισαν και κάτι τέτοιο μπορεί να αποτελέσει αγκάθι στις μεταξύ σας σχέσεις.

 

 • Δεν θα πρέπει πότε να τους ζητήσετε να σας δανείσουν περισσότερα απ' όσα αντέχουν οικονομικά να χάσουν. Θα πρέπει επίσης να επανεξετάσετε σοβαρά το κατά πόσο η επιχείρησή σας έχει βιώσιμη προοπτική, εφόσον παραδοσιακοί δανειστές, όπως οι τράπεζες, είναι απρόθυμοι να σας δανείσουν χρήματα για το ξεκίνημά σας.

 

 • Θα ήταν σοφό και οι δύο πλευρές να λάβουν συμβουλές από κάποιον επαγγελματία πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε συμφωνία.

 

Χρησιμοποιήστε τραπεζική χρηματοδότηση για το ξεκίνημα της επιχείρησής σας.

 

 

 

Οι υπεραναλήψεις και τα τραπεζικά δάνεια είναι οι πιο κοινές πηγές πρόσθετης χρηματοδότησης.

 

Πριν προχωρήσει στην παραχώρηση δανείου, η τράπεζα θα θέλει να ξέρει αν αποτελείτε ''χαμηλό ρίσκο'' και συνήθως μια τράπεζα θα θέλει από σας να:

 

 • παρουσιάσετε ένα αξιόπιστο business plan

 

 • να αποδείξετε ότι έχετε μια επιτυχημένη πορεία στον επιχειρηματικό τομέα

 

 • να παρέχετε κάποιου είδους ασφάλεια για τα χρήματα που σας δανείζει – είτε περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησής σας ή μία προσωπική εγγύηση

 

 • να επενδύσετε ο ίδιος κάποια χρήματα στην επιχείρηση

 

Αν δεν ικανοποιείτε όλες τις κανονικές απαιτήσεις της τράπεζας, μπορεί να είστε κατάλληλος για ένα δάνειο στο πλαίσιο του καθεστώτος εγγυήσεων επιχειρηματικής χρηματοδότησης.

 

Ανεξάρτητα από το είδος δανεισμού, μπορεί να χρειαστεί να πληρώσετε τέλη διακανονισμού και τόκους.

 

Πολλές μικρές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την υπερανάληψη, προκειμένου να καλύψουν τις δανειακές τους ανάγκες. Αν χρειάζεστε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, το δάνειο είναι μια καλά λύση.

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά των υπεραναλήψεων και των δανείων.

 

 

Πάντοτε να συμβουλεύεστε τον λογιστή σας ή τον επιχειρηματικό σας σύμβουλο για να είστε σίγουροι, ότι το δάνειο ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας και ότι καταλαβαίνετε τους όρους του, πριν την υπογραφή οποιαδήποτε συμφωνίας.

 

Βρείτε εξωτερικούς επενδυτές για την χρηματοδότηση της επιχείρησής σας

 

 

Μπορεί να θέλετε να βάλετε εξωτερικούς επενδυτές στην επιχείρησή σας. Αν οι δουλειές πάνε καλά, θα έχουν μερίδιο από τα κέρδη – αλλά αν η επιχείρησή σας αποτύχει, θα χάσουν τα λεφτά τους.

 

Συνήθως, η εταιρία δίνει κοινές μετοχές (απλές μετοχές χωρίς ειδικά δικαιώματα ή περιορισμούς)

στους επενδυτές σαν αντάλλαγμα του κεφαλαίου τους.

 

Η εξωτερική χρηματοδότηση, μπορεί να εξυπηρετεί επιχειρήσεις με προοπτική, οι οποίες δεν περιμένουν πολλά βραχυπρόθεσμα κέρδη αλλά προσφέρουν την δυνατότητα για μεγαλύτερα  κέρδη μακροπρόθεσμα.

 

Πλεονεκτήματα

 

 

 • Ελκυστική για επιχειρήσεις που αναζητούν επιπλέον τεχνογνωσία καθώς και χρηματοδότηση.

 

 • Σε αντίθεση με τα δάνεια και τις υπεραναλήψεις, δεν είστε αναγκασμένοι να πληρώσετε τους επενδυτές σας μέχρι η επιχείρησή σας να βρίσκετε σε θέση να το κάνει

 

 • Η αύξηση του κεφαλαίου που επενδύθηκε στην επιχείρησή σας καθιστά ευκολότερο τον δανεισμό από την τράπεζα

 

Μειονεκτήματά

 

 

 • το μερίδιό σας στην επιχείρηση άρα και στα κέρδη θα είναι μικρότερο

 

 • Οι επενδυτές ίσως να θελήσουν να ελέγξουν τον τρόπο που διοικείτε την επιχείρηση

 

 • Οι επενδυτές μπορεί να θέλουν την επιχείρησή σας δομημένη με τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι πιο εύκολο για αυτούς να πουλήσουν τις μετοχές τους στο μέλλον

 

Πηγές επενδύσεων

 

 

Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές πηγές επενδύσεων:

 

 

 • Μεμονωμένα άτομα, όπως φίλοι και επαγγελματικές επαφές
 • Επιχειρήσεις

 

 • Επενδυτικά funds και venturecapitalists για τις μεγαλύτερες επενδύσεις.

 

Ως απλούς επενδυτές θεωρούμε κάποια άτομα που είναι πρόθημα να προσφέρουν ποσά συνήθως άνω των 10.000 € ταυτόχρονα με την επιχειρηματική τους εμπειρία. Τα venture capitals συνήθως επενδύουν περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ σε επιχειρήσεις που πιστεύουν ότι θα τους αποφέρουν κέρδη κεφαλαίου όταν θα αποχωρήσουν από αυτές.

 

Προτού προσεγγίσετε πιθανούς επενδυτές πρέπει να έχετε ένα καλό business plan, που να περιέχει ενδείξεις της διοικητικής σας ικανότητας. Θα πρέπει ακόμη να περιέχει αναλυτικούς προϋπολογισμούς και προβλέψεις ώστε να παρουσιάζει πως θα αξιοποιήσετε τα επενδυθέντα κεφάλαια.

 

Κρατικές επιχορηγήσεις

 

Η επιχείρηση σας ίσως γίνει δεκτή για κρατική επιχορήγηση κατά την έναρξη της. Το βασικό πλεονέκτημα είναι η ανέξοδη χρηματοδότηση με την μορφή άτοκου δανεισμού ή άμεσης παροχής κεφαλαίου. Ακόμη, κάποια επενδυτικά προγράμματα παρέχουν συμβουλές ειδικών και εποπτεία του προγράμματος.

 

Μειονεκτήματα:

 

 • Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για κρατικές επιχορηγήσεις και ίσως ξοδέψετε χρόνο και κόπο σε μία αίτηση που δεν θα γίνει δεκτή.

 

 • Πρέπει να τηρείτε τις προδιαγραφές ένταξης στο πρόγραμμα επιδοτήσεων, που μπορεί να θέτει ως προϋπόθεση την περιοχή και τρόπο που θα γίνει η επένδυση.

 

 • Η διαδικασία εφαρμογής μπορεί να γίνει πολύπλοκη και κουραστική.

 

 • Συνήθως επιδοτήστε να για καλύψετε συγκεκριμένα κόστη και όχι γενικά έξοδα που προκύπτουν.

 

 • Οι επιδοτήσεις καλύπτουν μέρος των δαπανών, το υπόλοιπο πρέπει να καλυφτεί από τον φορέα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα επιχορηγήσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάντε κλικ εδώ.

 

 

 

Υπηρεσίες

Επικοινωνία