Οδηγοί

 

Προτυποποιημένα Καταστατικά του Υπ. Ανάπτυξης

 

Σύμφωνα με  κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης, καθορίστηκε το ελάχιστο  περιεχόμενο των προτυποποιημένων καταστατικών όλων των τύπων εταιρειών 

 

Μορφές Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 

Ο οδηγός αυτός του κ. Αθανάσιου Τακόπουλου, συνεργάτη της γνωστής εταιρίας Specisoft που ασχολείται με την ανάπτυξη λογισμικού, αναλύει της μορφές χρηματοδότησης που μπορεί να χρησιμοποιήσει η κάθε εταιρία για να καλύψει τις κεφαλαιακές της ανάγκες. 

 

Αξιολογήστε την επιχειρηματική σας ιδέα


Ένας πρακτικός και εύκολος στην χρήση οδηγός που θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε επιχειρηματικές ιδέες με βάση τις δυνατότητες σας να διαπιστώσετε πόσο πραγματοποιήσιμες και εφικτές είναι.

 


 

 

Η αλληλεπίδραση του προϊόντος με τον πελάτη


Σύμφωνα με την Accenture η βελτίωση της στρατηγικής των πωλήσεων κάνοντας χρήση των πιο σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης δεδομένων αποτελεί μονόδρομο για όσους θέλουν να επιβιώσουν στην αγορά. Μια πιο επιστημονική προσέγγιση στο τρόπο που οι επιχειρήσεις πλησιάζουν τους πελάτες μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα και για τους δύο.

 


 

Υπηρεσίες

Επικοινωνία