Μελέτες - Άρθρα

 

Marketing μικρών επιχειρήσεων

 

Ο οδηγός αυτός του Βασίλη Παππά, συντάκτη του http://epixeirein.gr, είναι κατάλληλος για όσους θέλουν να αποκτήσουν γρήγορη και ουσιαστική αντίληψη του marketing, καθώς και για όσους θέλουν να εφαρμόσουν τις τεχνικές αυτές στις επιχειρήσεις τους. 

 

Power of Branding

 

Ένας πρακτικός οδηγός που θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε την δύναμη του branding. Με απλά λόγια το branding είναι η δημιουργία μίας εταιρικής ταυτότητας την οποία ο κόσμος μπορεί να συνδέσει με ευχάριστα συναισθήματα, γεύσεις, εικόνες, αξιοπιστία κτλ έτσι ώστε η προώθηση αυτού brand να γίνεται πιο εύκολα. 

 

 

Ανάλυση χαρτοφυλακίου προϊόντων

 

Μία σύντομη παρουσίαση του γνωστού γραφήματος του Boston Consulting Group σχετικά με την ανάλυση χαρτοφυλακίου προϊόντων που μπορεί να σας βοηθήσει να αναπτύξετε καλύτερα την στρατηγική προώθησης των προϊόντων σας

 


 

 

 

Υπηρεσίες

Επικοινωνία