Πλοήγηση

Τα πρώτα βήματα

Επιχειρηματική δράστη σε περιόδους οικονομικής ύφεσης

 

Εισαγωγή

 

Επιχειρηματική δράστηΌταν η αγορά και οι συνθήκες απασχόλησης είναι αβέβαιες, η ίδρυση μιας δική σας επιχείρησής μπορεί να είναι μια επιλογή που αξίζει να εξετάσετε.

 

Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, η συνολική οικονομική δραστηριότητα μειώνεται. Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μείωση των πωλήσεων, προβλήματα ταμειακών ροών, πάγωμα αμοιβών ή απολύσεις. Ωστόσο, σε ένα τέτοιο κλίμα, υπάρχουν επίσης ευκαιρίες που μπορεί να εκμεταλλευτεί κανείς.

 

Αυτός ο οδηγός εξετάζει τον τρόπο, επιλέγοντας το σωστό τύπο επιχείρησης και τον κατάλληλο τρόπο λειτουργίας της, ώστε η επιχείρησή σας να ακμάσει όταν οι οικονομικές συνθήκες είναι δύσκολες. Εξετάζει τους βασικούς παράγοντες που μπορούν να σας βοηθήσουν, με επιτυχία, να ξεκινήσετε και να αναπτύξετε μια επιχείρηση κατά τη διάρκεια μιας περιόδου οικονομικής αστάθειας και σας δείχνει πώς μια καλά μελετημένη επιχειρηματική ιδέα, με την κατάλληλη διάρθρωση κεφαλαίου και καλό προγραμματισμό των λειτουργιών μπορεί να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή ευκαιρία για επιτυχία.

 

Η Επιχειρηματική σας ιδέα

 

Μια καλή επιχειρηματική ιδέα είναι απαραίτητη για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης επιχείρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ότι ξέρετε για το εύθραυστο οικονομικό κλίμα ώστε να σας βοηθήσει να αναπτύξετε μια στοχευμένη και συγκεκριμένη επιχειρηματική ιδέα.

 

Αν δεν έχετε καμία ιδέα, εξετάστε ποιες από τις δεξιότητές σας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την έναρξη μιας επιχείρησης. Δείτε τον οδηγό μας για το πώς να αναπτύξετε επιχειρηματικές ιδέες.

 

Ορισμένοι τύποι επιχειρήσεων έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν σε ένα ασταθές οικονομικό κλίμα από ότι άλλοι. Αν θέλετε να ξεκινήσετε μια επιχείρηση, αλλά δεν έχετε αποφασίσει σε ποιόν τομέα θα θέλατε να δραστηριοποιηθείτε, μάθετε τι είδους επιχειρήσεις ακμάζουν αυτή την περίοδο και τι είναι αυτό που τις καθιστά «ανθεκτικές» στην ύφεση. Θα μπορούσατε επίσης να εξετάσετε:

 

• Τον κλάδο προϊόντων «πρώτης ανάγκης» - π.χ. τροφίμων, συντήρηση σπιτιού κτλ.
• Τον κλάδο «προσιτής πολυτέλειας» - σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, οι αγορές που απευθύνεται σε άτομα άνω των 50 ετών μπορεί ακόμη να ανθίζουν, καθώς τέτοιες ομάδες ανθρώπων μπορεί να έχουν περιουσία σε ακίνητα και αποταμιεύσεις.
• Υφιστάμενες επιχειρήσεις - Είναι ασφαλέστερη επιλογή η αγορά μιας επιχείρησης η οποία ήδη έχει δημιουργήσει κερδοφορία, αλλά επιπλέον μπορείτε να διαπραγματευτείτε σε χαμηλότερες τιμές σε περίοδο κρίσης.

 

• Franchises - ένα franchise που έχει εδραιωθεί στην αγορά έχει μεγαλύτερη πιθανότητα επιβίωσης, όταν οι οικονομικές συνθήκες είναι δύσκολες, δεδομένου ότι υπάρχει εμπειρία στον τρόπο διαχείρισης και στα συστήματα λειτουργίας μιας και έχουν αντέξει στον χρόνο.

 

Μόλις καταλήξετε σε μια επιχειρηματική ιδέα, πρέπει να ερευνήσετε κατά πόσον υπάρχει αγορά για το προϊόν ή την υπηρεσία σας και να διαμορφώσετε ένα business plan. Αν χρειάζεστε κεφάλαιο έναρξης, οι δανειστές θα σας ζητήσουν συνήθως ένα business plan. Δείτε τη σελίδα σε αυτόν τον οδηγό για τη δομή της επιχείρησής σας και το επιχειρηματικό σχέδιο και τον οδηγό μας για το πώς να προετοιμάσετε businessplan.

 

Δοκιμάστε την επιχειρηματική σας ιδέα

 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οικονομική ύφεση ως ευκαιρία για να καθορίσετε τη θέλετε να πετύχετε εσείς και η επιχείρηση σας και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος  για να επιτευχθεί αυτό. Βεβαιωθείτε ότι οι πελάτες είναι το επίκεντρο της επιχειρηματικής ιδέα σας. Εξετάστε εάν θα αγόραζαν πραγματικά προϊόν ή την υπηρεσία σας, ιδίως στο πλαίσιο της τρέχουσας κατάστασης της αγοράς.

 

Οι δύσκολες συνθήκες της αγοράς προκαλούνται συχνά από πολύ συγκεκριμένα προβλήματα, όπως η μη διαθεσιμότητα δανειακών κεφαλαίων. Η διάγνωση αυτών των θεμάτων και η πρόβλεψη σε ποιο βαθμό θα επηρεάσουν θα σας επιτρέψει να επανεξετάσετε τη φύση και το μέγεθος της επιχείρησή σας.

 

Αξίζει να παρακολουθείτε τις σελίδες των οικονομικών εφημερίδων για πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που προκύπτουν σε περιόδους οικονομικής ύφεσης και τις επιπτώσεις τους στις επιχειρήσεις. Η κατανόηση αυτών των θεμάτων θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε στρατηγικές για την αντιμετώπιση τους.

 

Μόλις προσαρμόσετε την επιχειρηματική ιδέα σας στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, πρέπει να την εφαρμόσετε μέσω ενός πλήρους businessplanκαι να αποφασίσετε σχετικά με τη νομική μορφή της επιχείρησής σας.

 

Η εταιρική μορφή της επιχείρησής

 

Θα πρέπει να αποφασίσει ποια νομική μορφή ταιριάζει καλύτερα στην επιχείρησή σας. Εξετάστε προσεκτικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε επιλογής, διότι η μορφή θα επηρεάσει τα εξής:

 

• την φορολογική αντιμετώπιση που θα έχετε

• τα βιβλία που πρέπει να τηρείτε και την γραφειοκρατία που θα αντιμετωπίσετε

• τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις διαχείρισης

 

Ορισμένες από τις επιλογές είναι οι εξής:

 

Ατομική Επιχείρηση

Ατομική Επιχείρηση - Ο πιο απλός τρόπος για να διευθύνουμε μια επιχείρηση. Η διαχείριση των λογαριασμών είναι απλή και τα κέρδη ανήκουν σε εσάς, ωστόσο είστε προσωπικά υπεύθυνοι για τυχόν χρέη.

 

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης - Η λειτουργία της ΕΠΕ διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 3190/1955 όπου αναφέρεται ο εμπορικός χαρακτήρας όλων των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ακόμα και αν η δραστηριότητα της εταιρείας δεν είναι εμπορική.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ΕΠΕ είναι τα ακόλουθα: α) Δεν υπάρχει προσωπική ευθύνη των εταίρων με την προσωπική τους περιουσία για τα χρέη της επιχείρησης. Η ευθύνη τους περιορίζεται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους στο εταιρικό κεφάλαιο. β) Τα εταιρικά μερίδια δεν μπορούν να ενσωματωθούν σε μετοχές.

 

Ομόρρυθμη – Ετερόρρυθμη Εταιρία

Ομόρρυθμη – Ετερόρρυθμη Εταιρία - Η Ομόρρυθμη εταιρεία είναι προσωπική, εμπορική εταιρεία, που διέπεται από τις διατάξεις του Εμπορικού νόμου και του Αστικού Κώδικα. Δεν απαιτείται ελάχιστο ποσό εταιρικού κεφαλαίου και οι ομόρρυθμοι εταίροι έχουν την εξουσία εκπροσώπησης και διαχείρισης της εταιρείας. Στην ομόρρυθμη εταιρεία όλοι οι εταίροι ευθύνονται με την περιουσία τους για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας, με αλληλέγγυα ευθύνη τους.

Η Ετερόρρυθμη Εταιρία αποτελείται από ένα ή περισσότερα ομόρρυθμα μέλη και έναν ή περισσότερα ετερόρρυθμα μέλη. Οι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρο για τις εταιρικές υποχρεώσεις ενώ οι ετερόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται εις ολόκληρο με τους ομόρρυθμους εταίρους αλλά περιορισμένα μέχρι το ποσό της εισφοράς τους.

 

Ανώνυμη Εταιρία

Ανώνυμη Εταιρία - Η λειτουργία της ΑΕ διέπεται από τις διατάξεις του ν.2190/1920 όπου αναφέρεται ότι κάθε εταιρεία κεφαλαίου έχει εμπορικό χαρακτήρα ακόμα και αν η δραστηριότητα της εταιρείας δεν είναι εμπορική. Η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕ δίνει το δικαίωμα στους μετόχους να συμμετέχουν στα διανεμόμενα κέρδη. Για τα εταιρικά χρέη ευθύνεται μόνο η ΑΕ με την περιουσία της και όχι οι μέτοχοι με την προσωπική τους περιουσία.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εταιρικές μορφές και τις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας τους θα βρείτε εδώ.

 

Η δημιουργία ενός businessplan

 

Ένα business plan περιγράφει τους στόχους της επιχείρησης, τις στρατηγικές της, την αγορά και τις προβλέψεις για αυτήν.

 

Η διαδικασία σύνταξης του business plan θα πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερώς τα πάντα, από το που θα εγκατασταθεί η επιχείρηση μέχρι τον τρόπο που θα βρείτε τον πρώτο σας πελάτη.

Είναι επίσης ένα σχέδιο για τη μελλοντική ανάπτυξη της επιχείρησης που θα μπορείτε να το παρουσιάσετε σε δυνητικούς επενδυτές.

 

Το business plan θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 

• μια Σύνοψη

• περιγραφή της επιχείρησης

• στρατηγική μάρκετινγκ και πωλήσεων - ποιοί νομίζετε ότι θα είναι οι πελάτες σας και πώς θα τους προσεγγίσετε

• πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης και το προσωπικό της.

• πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών χώρων και τα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών

• οικονομικές προβλέψεις – το κόστος για να ξεκινήσετε την επιχείρηση και που θα βρείτε το αρχικό κεφάλαιο, πόσο νομίζετε ότι η επιχείρηση πρόκειται να αποδώσει αρχικά και τι μισθό που σχεδιάζετε για τον εαυτό σας, κλπ.

 

Μετά το business plan, θα πρέπει να εξετάσετε τη σύνταξη ενός σχεδίου μάρκετινγκ, το οποίο θα καθορίζει τον τρόπο που θα στοχεύσετε και θα προκαλέσετε το ενδιαφέρων των πιθανών πελατών σας για το προϊόν ή την υπηρεσία σας. Δείτε τον οδηγό μας για το πώς να συντάξετε ένα σχέδιο μάρκετινγκ (marketingplan).

 

Υπηρεσίες στήριξης επιχειρήσεων, όπως το BusinessTools, μπορούν να σας βοηθήσουν με διάφορους τρόπους να οργανώσετε την ίδρυση της επιχείρησης σας και την διαχείριση της στη συνέχεια για αυτό είναι καλό να παρακολουθείτε τις ενημερώσεις μας καθώς και τις εξελίξεις του κλάδου σας.

Υπηρεσίες

Επικοινωνία