Πλοήγηση

3 οικονομικοί δείκτες για Νεοφυείς Επιχειρήσεις

startup

 

3 οικονομικοί δείκτες ιδιαίτερης σημασίας για Νεοφυείς επιχειρήσεις (startups)

 

Τον πρώτο καιρό μετά την ίδρυση μιας επιχείρησης δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για να εξάγουμε αποτελέσματα, αυτό παρόλα αυτά δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αγνοούμε τα όσα δεδομένα παρουσιάζονται.

 

Που μπορούμε να βρούμε όμως σχετικές πληροφορίες? Παρακάτω παρουσιάζονται 3 δείκτες που μπορούν να σας δώσουν ικανοποιητικές πληροφορίες για να την λήψη βραχυπρόθεσμων αποφάσεων.

 

1. Αγωγός πωλήσεων (pipeline coverage)

 

Το σύνολο των πωλήσεων που προβλέπετε να πετύχετε από τις συμφωνίες που έχετε κάνει με κάθε πελάτη, βεβαρυμμένο με τον συντελεστή ολοκλήρωσης της κάθε συμφωνίας αποτελεί το pipeline των πωλήσεων σας. Παραδείγματος χάρη, αν για μια συγκεκριμένη περίοδο έχετε “στα σκαριά” 2 συμφωνίες των 100.000€ η κάθε μία, και προβλέπετε ότι η πιθανότητα να “κλείσετε” την πρώτη είναι 30% και από την δεύτερη θα εισπράξετε μόνο το 50%,  τότε το pipeline σας είναι 80.000€.

 

Άμα διαιρέσουμε αυτό το ποσό με τον στόχο των πωλήσεων που έχετε για αυτή την περίοδο τότε θα βρούμε τον συντελεστή αγωγού πωλήσεων (pipeline coverage). Αυτός θα πρέπει να είναι πάνω από 2.0x άμα θέλετε να είστε σίγουροι ότι θα φτάσετε τον στόχο πωλήσεων που είχατε θέσει.

 

2. Πωλήσεις ανά εργαζόμενο

 

Αυτός ο δείκτης είναι αρκετά απλός και ενδείκνυται για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Αν διαιρέσουμε το ύψος των πωλήσεων μας με το σύνολο του προσωπικού τότε θα βρούμε έναν συντελεστή που πρέπει να παρακολουθούμε στενά καθώς η επιχείρηση σας αναπτύσσεται. Το κατάλληλο μέγεθος για αυτό τον συντελεστή είναι διαφορετικό σε κάθε επιχείρηση, σκοπός είναι να βρεθεί η σωστή αναλογία και να αυξομειώνεται αντίστοιχα καθώς μεταβάλλεται το ύψος των πωλήσεων.

 

3. Κόστος απόκτησης πελατών

 

Αυτός ο δείκτης είναι άμεσα συνδεδεμένος με την συνολική απόδοση της επιχείρησης, αν και είναι αρκετά δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια. Η απόκτηση νέων πελατών συνδέεται συχνά με μεγάλες εκπτώσεις, μεγάλες δαπάνες στην προώθηση και αύξηση του επιπέδου λειτουργίας. Ο χρόνος απόσβεσης αυτού του κόστους είναι εξίσου σημαντικός γιατί όσο πιο γρήγορα ξεκινήσει να γίνετε κερδοφόρος κάποιος πελάτης τόσο πιο πολύτιμος είναι.

 

Ακόμη, αυτός ο δείκτης δίνει μια ξεκάθαρη ένδειξη του πόσο γρήγορα μπορείτε να αναπτυχθείτε, δηλαδή με βάση το κεφάλαιο που διαθέτετε πόσους νέους πελάτες μπορείτε να υποστηρίξετε σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα.

 

Υπηρεσίες

Επικοινωνία